BỘ QUỐC PHÒNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA CHẤT 21

Tiền thân Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 là Nhà máy Z21 được ra đời vào ngày 7/9/1966 trong lúc cuộc chiến tranh giải phóng đất nước đang ở vào giai đoạn ác liệt nhất. Trải qua trên 50 năm xây dựng và phát triển,với sự nỗ lực và những đóng góp thầm lặng của bao thế hệ lính thợ, Công ty đã vinh dự hai lần đón nhận danh hiệu ….

Thuốc nổ

Phụ kiện nổ

Pháo hoa nổ

Pháo hoa

Tín hiệu cứu hộ

Sản phẩm khác

Thuốc nổ

Phụ kiện nổ

Pháo hoa nổ

Pháo hoa

Tín hiệu cứu hộ

Sản phẩm khác

PHÁO HOA

Một số sản phẩm pháo hoa không nổ phù hợp trang tổ chức các sự kiện,...

PHÁO HOA NỔ

Chúng tôi cung cấp các dạng pháo hoa nghệ thuật nhằm mục đích sử dụng cho...

SẢN PHẨM KHÁC

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm cơ khí phục vụ trong công nghiệp,...

THUỐC NỔ

Bao gồm các sản phẩm như thuốc nổ nhũ, thuốc nổ khối,...

TÍN HIỆU CỨU HỘ

Cung cấp các sản phẩm tín hiệu hàng hải nhằm mục đích cứu hộ, cứu nạn,...

PHỤ KIỆN NỔ

Cung cấp các loại sản phẩm hỗ trợ chế tạo các vật gây nổ

Thuốc nổ

Tin Tức Của Doanh Nghiệp

TIN TỨC CHUNG

VIDEO / ẢNH

THÀNH TÍCH TỔ CHỨC

CHIẾN LƯỢC - NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Tin Tức Của Doanh Nghiệp

TIN TỨC CHUNG

VIDEO / ẢNH

THÀNH TÍCH TỔ CHỨC

CHIẾN LƯỢC - NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Tin Tức Của Doanh Nghiệp

TIN TỨC CHUNG

THÀNH TÍCH
TỔ CHỨC

CHIẾN LƯỢC - NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

VIDEO / ẢNH