Hình ảnh pháo hoa -21chemical

Top 10 Cảnh bắn pháo hoa tại Lễ hội Đền Hùng năm 2021

Sự kiện bắn pháo hoa tại Lễ hội đền hùng năm 2021

Một số hình ảnh pháo hoa tại chương trình nghệ thuật Chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm 2021 tại Công viên Văn Lang – Thành phố Việt Trì. Chủ đề “Linh thiêng nguồn cội – Đất tổ Hùng Vương”.

pháo hoa tại Lễ hội Đền Hùng năm 2021
pháo hoa tại Lễ hội Đền Hùng năm 2021
pháo hoa tại Lễ hội Đền Hùng năm 2021
Bắn pháo hoa tại Lễ hội Đền Hùng năm 2021
Bắn pháo hoa tại Lễ hội Đền Hùng năm 2021
Bắn pháo hoa tại Lễ hội Đền Hùng năm 2021
Bắn pháo hoa tại Lễ hội Đền Hùng năm 2021
Bắn pháo hoa tại Lễ hội Đền Hùng năm 2021
Bắn pháo hoa tại Lễ hội Đền Hùng năm 2021
Bắn pháo hoa tại Lễ hội Đền Hùng năm 2021

Ảnh: nguồn Fb Tung Vy

Xem thêm bài viết tại đây

Trang web đồng sở hữu của công ty