Hình ảnh pháo hoa -21chemical

Đoàn Cán bộ Công đoàn Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 – Hành quân về nguồn

Đoàn Cán bộ Công đoàn dâng hương, dâng hoa báo công tại Bia lưu niệm Quân giới và Công đoàn sản xuất vũ khí Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngày 23/11/2019, Đoàn Cán bộ Công đoàn Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 do Đồng chí Thượng tá Chu Việt Sơn – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa báo công tại Khu di tích lịch sử kháng chiến Tổng cục CNQP và ban Công đoàn quốc phòng (thuộc Thôn Pắc San 2, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn). Nơi Cục Quân giới, tiền thân của Tổng cục CNQP và Công đoàn sản xuất Vũ khí Việt Nam, tiền thân của Công đoàn Quốc phòng ngày nay đã đóng quân và hoạt đọng nhiều năm trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đoàn Cán bộ Công đoàn Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 - Hành quân về nguồn
Đoàn đại biểu Lãnh đạo chỉ huy và CB công đoàn Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 – Tổng cục CNQP chụp ảnh lưu niệm tại Nhà bia lưu niệm Quân giới và Công đoàn sản xuất Vũ khí Việt Nam.

Đoàn đại biểu Lãnh đạo chỉ huy và cán bộ công đoàn Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 – Tổng cục CNQP, xúc động và tự hào được về kính dâng lên các Anh hùng liệt sĩ của ngành Quân giới Việt Nam những đóa hoa tươi thắm và báo cáo với các bác, các chú, các anh những thành tích mà cán bộ, đoàn viên công đoàn của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 đã đạt được trong những năm qua.

….Theo Quyết định của Ban Công vận Trung ương, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chủ trương thống nhất Công đoàn sản xuất vũ khí thành ngành dọc toàn quốc trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hội nghị thành lập Công đoàn sản xuất Vũ khí Việt Nam khai mạc vào hồi 13 giờ ngày 6/3/1949 tại bản Pắc San, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Năm 1950-1951 ngành chế tạo vũ khí cả nước phát triển mạnh mẽ, bao gồm hơn 4 vạn công nhân viên chức với 345 xưởng. Đồng chí Hoàng Quốc Việt (Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động lúc đó) khẳng định: ”Công đoàn Sản xuất Vũ khí Việt Nam là giường cột của tổ chức Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam”. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, Công đoàn Sản xuất vũ khí Việt Nam hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Từ năm 1945 đến năm 1958, các công đoàn cơ sở hoạt động dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động địa phương.

Để ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ của biết bao thế hệ Quân giới sản xuất vũ khí xây dựng lên và để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau phát huy truyền thống Quân giới Anh hùng và Công đoàn sản xuất Vũ khí Việt Nam. Năm 2015 Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP và Ban Công đoàn Quốc phòng quyết định xây dựng, mở rộng cụm công trình Bia kỷ kiệm tại Thôn Pắc San 2, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn phục vụ nhu cầu tham quan truyền thống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Công trình được xây dựng trên diện tích 1.911m2.

Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động, theo gương các Anh hùng Liệt sỹ. Lớp lớp các thế hệ cán bộ, đoàn viên, CNVC, LĐQP Tổng cục CNQP nói chung và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 nói riêng nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; quyết tâm phấn đấu rèn luyện, học tập, sản xuất và công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng và phát triển ngành CNQP đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, phấn dấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./.