Hình ảnh pháo hoa -21chemical

Hướng thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá vào “khâu căng, việc khó”

Nhà máy Z121 (tên giao dịch là Công ty TNHH MTV Hóa chất 21) được đánh giá là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu phong trào thi TĐQT của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP). Cần phải nói rằng, bên cạnh những thuận lợi của một đơn vị có bề dày truyền thống 2 lần Anh hùng và đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, quá trình tổ chức phong trào TĐQT ở Nhà máy Z121 cũng phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Một đặc điểm chi phối đó là, trong giai đoạn 2014-2019, nhiệm vụ sản xuất quốc phòng của Nhà máy không ổn định, các yếu tố đảm bảo cho sản xuất có lúc thiếu đồng bộ; sản xuất kinh tế có nhiều biến động về giá cả vật tư, nguyên liệu và chịu tác động nhiều của thời tiết. Đây cũng là giai đoạn Nhà máy phải tập trung tháo gỡ, giải quyết hậu quả của sự cố cháy nổ pháo hoa từ năm 2013. Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy xác định mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn 2014-2019 là phải quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, giữ vững nhịp độ tăng trưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Để hoàn thành mục tiêu này, việc đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm có vai trò hết sức quan trọng, đồng thời phải gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực tế cho thấy, nhờ quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện, chủ động đổi mới nội dung, hình thức thực hiện, nên phong trào TĐQT ở Nhà máy Z121 đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hướng thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá vào “khâu căng, việc khó”
Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Hội nghị sơ kết Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Tổng cục CNQP tổ chức tại Nhà máy Z121 (tháng 7/2019).

Nhà máy Z121 thực hiện nhiệm vụ sản xuất các loại hỏa cụ phục vụ quốc phòng và sản xuất một số mặt hàng phục vụ kinh tế quốc dân, như: thuốc nổ công nghiệp, phụ kiện nổ, pháo hoa… Với gần 50 chủng loại bán thành phẩm quốc phòng, Nhà máy Z121 giữ vị trí “then chốt” trong việc đảm bảo cho một số đơn vị khác cùng hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng cục. Nếu Z121 chậm tiến độ cũng sẽ khiến các đơn vị liên quan phải “lỡ nhịp sản xuất”. Do vậy, quá trình tổ chức phong trào TĐQT, Nhà máy đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc gắn với mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể; đặc biệt là đẩy mạnh thi đua vào sản xuất các bán thành phẩm chặng đầu, các sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao và có yêu cầu gấp về tiến độ, đảm bảo kịp thời cung cấp cho các nhà máy khác theo hợp đồng. Đối với nhiệm vụ sản xuất kinh tế, Nhà máy đẩy mạnh sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, nhất là các sản phẩm có giá trị lớn như: kíp vi sai phi điện, kíp vi sai an toàn, dây nổ… Riêng sản phẩm pháo hoa và sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp, Nhà máy tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu, mang lại tổng giá trị xuất khẩu trong 5 năm qua đạt gần 160 tỷ đồng.

Nét nổi bật trong việc tổ chức phong trào TĐQT hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá vào “khâu căng, việc khó”, đó là, Nhà máy đã tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tuổi trẻ sáng tạo”… Qua đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiều đề tài, công trình cơ khí hóa, tự động hóa, góp phần đảm bảo an toàn trong sản xuất, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tính trong 5 năm gần đây, Nhà máy đã thực hiện 85 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp, 38 công trình cơ khí hóa, tự động hóa… Đặc biệt, giai đoạn 2014-2019, Nhà máy đã triển khai thực hiện 7 dự án lớn nâng cao năng lực sản xuất, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, góp phần phát triển ngành CNQP. Tiêu biểu là Dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất pháo hoa và kho chứa vật tư quốc phòng” tại địa điểm mới; dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương”… Đây là những dự án mang tính chiến lược, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của Nhà máy.

Do tổ chức phong trào TĐQT hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ năm 2014 đến nay, Nhà máy Z121 luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2018 so với năm 2014, về giá trị sản xuất tăng 1,27 lần; giá trị doanh thu tăng 1,19 lần; giá trị tăng thêm tăng 1,15 lần; nộp ngân sách tăng 1,29 lần; thu nhập bình quân tăng 1,1 lần. Từ kết quả đã đạt được, Nhà máy Z121 đã được cấp trên ghi nhận với 2 lần được tặng Cờ thi đua của Tổng cục CNQP, Bằng khen của Bộ Quốc phòng, của Tổng cục CNQP. Đặc biệt, năm 2016, Nhà máy vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Hướng thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá vào “khâu căng, việc khó”
Công nhân Phân xưởng A4/ Nhà máy Z121 sản xuất dây dẫn tín hiệu nổ

Kinh nghiệm mà Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy rút ra qua thực tế tổ chức phong trào TĐQT, đó là: Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị phải đánh giá đúng vai trò của công tác thi đua khen thưởng và xác định nội dung thi đua phù hợp với tình hình đơn vị, trong từng thời điểm, từng giai đoạn và phải được cụ thể hóa ở các cấp, các tổ chức quần chúng. Ngoài nhiệm vụ chung, cần hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, khắc phục các khâu yếu, mặt yếu. Bên cạnh đó cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua; gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động thi đua chuyên môn với thi đua của các tổ chức quần chúng. Đặc biệt cần quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng động viên kịp thời; tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến phát huy tốt vai trò tích cực trong đơn vị, phấn đấu giữ vững danh hiệu và phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới trong phong trào thi đua.

Hướng thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá vào “khâu căng, việc khó”
Nhà máy Z121 nhận bằng khen của Thủ trưởng Tổng cục CNQP tại Đại hội thi đua quyết thắng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2014-2019

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ trong thư gửi đồng bào cả nước về thi đua ái quốc năm 1949: “Thi đua ái quốc là ích lợi cho mình, lợi ích cho gia đình mình và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc”.  Có thể nói, phong trào TĐQT có vai trò quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà máy Z121. Phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng đơn vị ổn định về chính trị, tư tưởng, tổ chức đảng; tạo động lực cho tập thể, cá nhân phát huy trách nhiệm của mình và có sự thi đua giữa các cá nhân và tập thể, từ đó tiến độ, năng suất, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ từng bước được nâng lên. Trong giai đoạn tới, Nhà máy Z121 xác định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, nhất là những tư tưởng của Người về thi đua yêu nước; quan tâm hơn nữa tới việc đổi mới phương pháp, cách làm để phong trào TĐQT được triển khai toàn diện, có sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Nhà máy Z121 ngày càng phát triển vững mạnh.

Thượng tá CHU VIỆT SƠN – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất 21