Hình ảnh pháo hoa -21chemical

Máy bồi quả pháo hoa tại Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng