Hình ảnh pháo hoa -21chemical

Máy tự động cuốn ống phóng pháo hoa

Một số hình ảnh của máy tự động cuốn pháo hoa

Máy tự động cuốn ống phóng pháo hoa