Hình ảnh pháo hoa -21chemical

Nhà máy Z121 phát động thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng”

Sáng 28/12, tại Phú Thọ, Nhà máy Z121 (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng – CNQP) đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm Ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (6/1/1946-6/1/2021).

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục CNQP, dự và chỉ đạo Lễ phát động. Dự Lễ phát động có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua “Sản xuất đạn và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp”, đại diện chính quyền địa phương cùng hơn 300 cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy Z121.

Tại Lễ phát động, Thượng tá Chu Việt Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 (tên giao dịch của Nhà máy Z121), nêu rõ: Nhà máy Z121 vinh dự được Tổng cục CNQP chọn tổ chức làm trước Lễ phát động, do vậy, toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt đợt thi đua với chủ đề “Lập công dâng Đảng”. Theo đó, từ ngày 1/1 đến 2/2/2021, Nhà máy Z121 tập trung thực hiện các nội dung, chỉ tiêu là: Xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là đảm bảo chất lượng, tiến độ sản xuất sản phẩm quốc phòng và tập trung sản xuất pháo hoa, đảm bảo số lượng, chất lượng, mẫu mã đa dạng; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, đơn vị an toàn tuyệt đối và tổ chức tốt các hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: Việc Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục chọn Nhà máy Z121 mở đầu cho Tổng cục trong đợt thi đua cao điểm với niềm tin cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy sẽ gương mẫu, tiên phong làm tròn trọng trách, đưa tinh thần thi đua cao điểm lan toả sâu rộng trong toàn Tổng cục. Để đợt thi đua đạt hiệu quả cao, Nhà máy Z121 cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, có nhiều hành động mẫu mực, chủ động, sáng tạo. Đồng thời, căn cứ vào nội dung, chỉ tiêu thi đua, các tập thể, cá nhân cần cụ thể hoá thành chương trình hành động thiết thực, phù hợp với thực tiễn; chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu. Quá trình tổ chức đợt thi đua, cần làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay; biểu dương, khen thưởng kịp thời. Sau Lễ phát động làm trước của Nhà máy Z121, Cục Chính trị Tổng cục CNQP cần rút kinh nghiệm, triển khai cho các đơn vị trong Tổng cục tổ chức phát động xong trước ngày 5/1/2021.

Nhà máy Z121 phát động thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng” Nhà máy Z121 phát động thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng”

Nguồn: TCCNQP.