Hình ảnh pháo hoa -21chemical

Nhà máy Z121 tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong hai ngày 16 và 17/6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Z121 lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra với sự tham gia của 140 đại biểu đến từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đại hội vinh dự được Trung tướng Trần Hồng Minh – Phó BTĐU, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP; Thiếu tướng Lâm Trọng Đông – UVTV, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP và các phái viên của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Z121 nhiệm kỳ 2020-2025

     Đại hội Đảng bộ Z121 lần thứ XIX diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ Z121 là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị, sự phát triển của Nhà máy Z121 qua 54 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng; thể hiện quyết tâm xây dựng và phát triển Nhà máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần xây dựng Tổng cục CNQP theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng và hội nhập; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội được tiến hành với phương châm “Đoàn kết – trách nhiệm – kỷ cương – sáng tạo”; với chủ đề “Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Nhà máy phát triển bền vững”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Z121 đã lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng quốc phòng và kinh tế đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ. Trong 5 năm từ 2015-2020, Nhà máy đã sản xuất 58 chủng loại sản phẩm quốc phòng, 15 mặt hàng kinh tế, tổng giá trị doanh thu trong 5 năm đạt trên 6.500 tỷ đồng, bình quân tăng trưởng trong 5 năm là 6,6%/năm, thu nhập bình quân đạt 10.734.000đ/người/tháng, tăng bình quân 5,30%/năm. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Nhà máy đã thực hiện có hiệu quả 11 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, một số dự án tiêu biểu như: Dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất pháo hoa và kho chứa vật tư quốc phòng” hoàn thành đã khôi phục lại ngành nghề sản xuất pháo hoa tạo việc làm cho gần 300 lao động, tăng doanh thu mỗi năm cho đơn vị trên 100 tỷ đồng,  Dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương” tạo ra sản phẩm mới, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, …

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Trần Hồng Minh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Z121 đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục cũng nêu rõ khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu Đảng bộ Z121 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, Quân ủy Trung ương về xây dựng và phát triển nền CNQP, từ đó đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ kịp thời có hiệu quả yêu cầu về bảo đảm trang bị, kỹ thuật phục vụ sản xuất quốc phòng.

Trung tướng Trần Hồng Minh – Phó BTĐU, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Z121

     Đại hội Đảng bộ Z121 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành đầy đủ nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 12 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội Đảng bộ Z121:

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Bách – UV Đảng ủy Tổng cục CNQP – Giám đốc Nhà máy

Đồng chí Thượng tá Chu Việt Sơn – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty

Thủ trưởng Tổng cục tham quan khu trưng bày sản phẩm mẫu của Nhà máy

Ban chấp hành Đảng bộ Z121 nhiệm kỳ 2020-2025