1564. Hoa cúc nửa xanh lơ nửa vàng nhụy sóng vàng lấp lánh

Pháo hoa hoa cúc nửa xanh lơ nửa vàng nhụy sóng vàng lấp lánh

1564. Hoa cúc nửa xanh lơ nửa vàng nhụy sóng vàng lấp lánh

Pháo hoa hoa cúc nửa xanh lơ nửa vàng nhụy sóng vàng lấp lánh

Hoa cúc nửa xanh lơ nửa vàng nhụy sóng vàng lấp lánh

1564. Hoa cúc nửa xanh lơ nửa vàng nhụy sóng vàng lấp lánh Hafl blue & half yellow peony with gold ripple pistil -21chemical

Xem thêm các sản phẩm về pháo hoa nổ tại đây.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH Một Thành Viên HÓA CHẤT 21
Email: congtyhoachat21@z121.vn
Điện thoại: 0210.3865055 – 0210.3865193