5770. Ba vòng sao vàng xanh lơ vàng lập thể nhụy trắng

Pháo hoa Ba vòng sao vàng xanh lơ vàng lập thể nhụy trắng

5770. Ba vòng sao vàng xanh lơ vàng lập thể nhụy trắng

Pháo hoa Ba vòng sao vàng xanh lơ vàng lập thể nhụy trắng

Ba vòng sao vàng xanh lơ vàng lập thể nhụy trắng

5770. Ba vòng sao vàng xanh lơ vàng lập thể nhụy trắng Yellow & blue & yellow solid triple layer ring with white pistil -21chemical

Xem thêm các sản phẩm về pháo hoa nổ tại đây.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH Một Thành Viên HÓA CHẤT 21
Email: congtyhoachat21@z121.vn
Điện thoại: 0210.3865055 – 0210.3865193