6000. Lưới lửa cúc cánh đỏ

Pháo hoa Lưới lửa cúc cánh đỏ

6000. Lưới lửa cúc cánh đỏ

Pháo hoa Lưới lửa cúc cánh đỏ

Lưới lửa cúc cánh đỏ

6000. Lưới lửa cúc cánh đỏ Reddish gamboge to red scatter shell -21chemical

Xem thêm các sản phẩm về pháo hoa nổ tại đây.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH Một Thành Viên HÓA CHẤT 21
Email: congtyhoachat21@z121.vn
Điện thoại: 0210.3865055 – 0210.3865193