BỘ PHÓNG DÂY

Bộ phóng dây phải có khả năng phóng một đường với độ chính xác hợp lý.

BỘ PHÓNG DÂY

Bộ phóng dây phải có khả năng phóng một đường với độ chính xác hợp lý.

BỘ PHÓNG DÂY

BỘ PHÓNG DÂY

Theo SOLAS 74/88 Chương III, Điều 18, trên tàu biển phải có ít nhất 01 BỘ PHÓNG DÂY. Theo Bộ luật LSA Chương VII, Mục 7.1, mọi BỘ PHÓNG DÂY phải,

  • Có khả năng phóng một đường với độ chính xác hợp lý.
  • Bao gồm không ít hơn bốn đầu đạn dẫn, mỗi đầu đạn có khả năng phóng dây dài tối thiểu 230 m trong điều kiện thời tiết yên tĩnh.
  • Bao gồm không ít hơn bốn dây mồi, mỗi dây có độ bền kéo đứt không nhỏ hơn 2 kN.
  • Có hướng dẫn ngắn gọn hoặc sơ đồ rõ ràng về việc sử dụng BỘ PHÓNG DÂY.

Ngoài ra, trong trường hợp đầu đạn dẫn được bắn bằng ống phóng, đường dây và đầu đạn dẫn cùng với ống phóng được bảo quản trong thùng chứa để bảo vệ khỏi sự ảnh hưởng của thời tiết.

Thông số kỹ thuật:

Khoảng cách phóng dây  (trong thời tiết yên tĩnh) ≥230 m
Độ bền kéo đứt của dây mồi 2 kN
Góc bắn 10 đến 250
Thời hạn sử dụng

Đầu đạn dẫn:   3 năm

Ống phóng:       9 năm

Cảnh báo:

– Chỉ sử dụng cho mục đích cứu hộ, cứu nạn.

– Không hướng sản phẩm trực tiếp vào người.

– Sử dụng trước khi hết hạn sử dụng

Xem thêm các sản phẩm về tín hiệu cứu hộ tại đây.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH Một Thành Viên HÓA CHẤT 21
Email: congtyhoachat21@z121.vn
Điện thoại: 0210.3865055 – 0210.3865193