Dây nổ chịu nước

Thuốc nổ và phụ kiện nổ

Dây nổ chịu nước được sản xuất phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước QCVN 04:2015/BCT, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp khai thác, xây dựng, mở đường … Để đạt hiệu quả tối ưu trong khai thác, khách hàng có thể lựa chọn các loại sản phẩm phù hợp như: Dây nổ chịu nước 5 g/m; Dây nổ chịu nước 10 g/m; Dây nổ chịu nước 12 g/m; Dây nổ chịu nước 40 g/m …do Công ty sản xuất.

Dây nổ chịu nước

Thuốc nổ và phụ kiện nổ

Dây nổ chịu nước được sản xuất phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước QCVN 04:2015/BCT, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp khai thác, xây dựng, mở đường … Để đạt hiệu quả tối ưu trong khai thác, khách hàng có thể lựa chọn các loại sản phẩm phù hợp như: Dây nổ chịu nước 5 g/m; Dây nổ chịu nước 10 g/m; Dây nổ chịu nước 12 g/m; Dây nổ chịu nước 40 g/m …do Công ty sản xuất.

DÂY NỔ CHỊU NƯỚC

Dây nổ chịu nước -21chemical

 

Dây nổ chịu nước có thể được khởi nổ bằng kíp nổ thường số 6 hoặc số 8, kíp nổ điện hoặc kíp phi điện gắn vào mặt bên của dây. Dây nổ chịu nước với lượng nạp thuốc nổ PETN 10 g/m và 12 g/m thường được sử dụng làm dây xuống lỗ để kích hoạt trực tiếp thuốc nổ AD-1, hoặc kích hoạt mồi nổ để khởi nổ thuốc nổ nhũ tương và ANFO. Dây nổ năng lượng thấp được sử dụng để tiết kiệm trong nổ mìn. Dây nổ năng lượng thấp có lượng thuốc nổ PETN 5,0 gm/m được khuyến nghị sử dụng với các loại Kíp vi sai phi điện.

Thông số kỹ thuật:

ĐẶC TÍNH

 

DÂY NỔ
5 g/m 10 g/m 12 g/m 40 g/m
Màu sắc (bọc nhựa PVC) Vàng Cam Đỏ Cam
Đường kính danh nghĩa 4,0 4,8 5,8 7,8
Lượng thuốc nổ PETN 5 10 12 40
Tốc độ nổ, m/s ≥ 6500 > 6500
Khả năng chịu nước ở độ sâu 1m, giờ (khi 2 đầu dây được chống ẩm tốt) ≥ 24 ≥ 24
Khả năng chịu kéo trong 3 phút, kg >50 > 50
Khả năng chịu nhiệt:

– ở/at (52÷58)oC, giờ

– ở/at (-38÷-32) oC, giờ

 

6

2

Xem thêm các sản phẩm về phụ kiện nổ tại đây

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH Một Thành Viên HÓA CHẤT 21
Email: congtyhoachat21@z121.vn
Điện thoại: 0210.3865055 – 0210.3865193