Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên

Thuốc nổ và phụ kiện nổ
Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên và thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên được đóng thành thỏi trong các túi màng HDPE. 25kg/ thùng.

Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên

Thuốc nổ và phụ kiện nổ
Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên và thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên được đóng thành thỏi trong các túi màng HDPE. 25kg/ thùng.

THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG DÙNG CHO LỘ THIÊN

Thuốc nổ nhũ tương là loại thuốc nổ có khả năng chịu nước cao, tỷ trọng lớn, thuốc nổ được nạp trực tiếp xuống lỗ khoan bằng thiết bị nạp chuyên dùng, thích hợp với các khai trường không có khí và bụi nổ. Sản phẩm không nhạy nổ với các xung cơ học, tia lửa; không chứa các thành phần độc hại, thể tích khí độc sinh ra sau nổ không đáng kể, an toàn trong quá trình sản xuất và sử dụng.

Thuốc nổ nhũ tương do Công ty sản xuất có 3 loại: Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên, thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên và Thuốc nổ nhũ tương dạng rời.

Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên -21chemical

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dưới đây là thông số kĩ thuật Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên, thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên.

1. Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Tên thương mại của sản phẩm

(CE21-TX1; CE21-5; CE21-9;

CE21-PLUS; CE21-PLUS TSR)

Phương pháp thử
1 Khối lượng riêng g/cm3 1,05÷1,35 TCCS 123:2008/HC21
2 Tốc độ nổ (đường kính Ф 70mm) m/s ≥ 4.900 TCCS 123:2008/HC21
3 Khả  năng sinh công
Khả năng sinh công bằng bom chì ml 280÷340 TCVN 6423:1998
Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với thuốc nổ TNT chuẩn) % ≥ 101 TCVN 6424:1998
4 Độ nén trụ chì mm ≥ 14 TCVN 6421:1998
5 Khoảng cách truyền nổ cm ≥4 TCVN6425:1998
6 Phương tiện kích nổ Kíp nổ số 8 TCCS 123:2008/HC21
7 Thời gian chịu nước Giờ 12 TCCS 123:2008/HC21
8 Khả năng sinh công bằng phương pháp bể nước (Tham khảo) Kcal/kg 728 ÷ 1182 Theo tiêu chuẩn của NF T70-712 của Pháp (Tham khảo)
9 Thời hạn sử dụng tháng 6

2. Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Tên thương mại của sản phẩm

(CE21-TS5;CE21-TS9; CE21-TS60)

Phương pháp thử
1 Khối lượng riêng g/cm3 1,20÷1,35 TCCS 124:2008/HC21
2 Tốc độ nổ (đường kính Ф 70mm) m/s ≥ 5.500 TCCS 124:2008/HC21
3 Khả  năng sinh công
Khả năng sinh công bằng bom chì ml ≥ 330 TCVN 6423:1998
Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với thuốc nổ TNT chuẩn) % ≥ 115 TCVN 6424:1998
4 Độ nén trụ chì mm ≥ 15 TCVN 6421:1998
5 Khoảng cách truyền nổ cm ≥4 TCVN6425:1998
6 Phương tiện kích nổ Kíp nổ số 8 TCCS 124:2008/HC21
7 Thời gian chịu nước Giờ 12 TCCS 124:2008/HC21
8 Khả năng sinh công bằng phương pháp bể nước (Tham khảo) Kcal/kg 800 ÷ 1063 Theo tiêu chuẩn của NF T70-712 của Pháp (Tham khảo)
9 Thời hạn sử dụng tháng 6

Xem thêm các sản phẩm về thuốc nổ tại đây

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH Một Thành Viên HÓA CHẤT 21
Email: congtyhoachat21@z121.vn
Điện thoại: 0210.3865055 – 0210.3865193