Hình ảnh pháo hoa -21chemical

Thành tích

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển Công ty đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quí của Nhà nước và Quân đội. Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 đã 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng:

Anh hùng lực lượng về trang nhân dân (năm 1989);

Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2004)

Huân chương bảo vệ tổ quốc (năm 2016) và nhiều huân, huy chương của Nhà nước và Quân đội.

Thành tích

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển Công ty đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quí của Nhà nước và Quân đội. Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 đã 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng:

Anh hùng lực lượng về trang nhân dân (năm 1989);

Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2004)

Huân chương bảo vệ tổ quốc (năm 2016) và nhiều huân, huy chương của Nhà nước và Quân đội.

Thành tích

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển Công ty đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quí của Nhà nước và Quân đội. Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 đã 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng:

Anh hùng lực lượng về trang nhân dân (năm 1989);

Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2004)

Huân chương bảo vệ tổ quốc (năm 2016) và nhiều huân, huy chương của Nhà nước và Quân đội.

Trong công tác nghiên cứu khoa học và công tác quản lí sản xuất, Công ty đã được tặng:

Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo vật liệu nổ (năm 2005);

Giải thưởng sáng tạo khoa học VIFOTEC về công trình nghiên cứu kíp nổ vi sai an toàn (năm 2004);

Giải thưởng sáng tạo khoa học VIFOTEC về công trình nghiên cứu sản xuất kíp nổ vi sai phi điện (năm 2006);

Giải thưởng Quả cầu vàng 2007

Cúp vàng ISO (năm 2006, 2007)

Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm (2006, 2007,2008, 2010,2011).

Giải thưởng cúp vàng Topten Thương hiệu Việt ứng dụng KHCN năm 2011.

Giải thưởng Top 500 sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2011.

Giải thưởng "Sản phẩm vàng, dịch vụ vàng 2012".

Mục tiêu phấn đấu của Công ty TNHH một thành viên Hoá chất 21 là luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Nhà nước và Quân đội giao; đồng thời phát triển các sản phẩm kinh tế có chất lượng và uy tín, nhằm xây dựng Công ty là một đơn vị có thương hiệu mạnh trên thị trường Việt Nam và Quốc tế.

Trong công tác nghiên cứu khoa học và công tác quản lí sản xuất, Công ty đã được tặng:

Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo vật liệu nổ (năm 2005);

Giải thưởng sáng tạo khoa học VIFOTEC về công trình nghiên cứu kíp nổ vi sai an toàn (năm 2004);

Giải thưởng sáng tạo khoa học VIFOTEC về công trình nghiên cứu sản xuất kíp nổ vi sai phi điện (năm 2006);

Giải thưởng Quả cầu vàng 2007

Cúp vàng ISO (năm 2006, 2007)

Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm (2006, 2007,2008, 2010,2011).

Giải thưởng cúp vàng Topten Thương hiệu Việt ứng dụng KHCN năm 2011.

Giải thưởng Top 500 sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2011.

Giải thưởng "Sản phẩm vàng, dịch vụ vàng 2012".

Mục tiêu phấn đấu của Công ty TNHH một thành viên Hoá chất 21 là luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Nhà nước và Quân đội giao; đồng thời phát triển các sản phẩm kinh tế có chất lượng và uy tín, nhằm xây dựng Công ty là một đơn vị có thương hiệu mạnh trên thị trường Việt Nam và Quốc tế.

Trong công tác nghiên cứu khoa học và công tác quản lí sản xuất, Công ty đã được tặng:

Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo vật liệu nổ (năm 2005);

Giải thưởng sáng tạo khoa học VIFOTEC về công trình nghiên cứu kíp nổ vi sai an toàn (năm 2004);

Giải thưởng sáng tạo khoa học VIFOTEC về công trình nghiên cứu sản xuất kíp nổ vi sai phi điện (năm 2006);

Giải thưởng Quả cầu vàng 2007

Cúp vàng ISO (năm 2006, 2007)

Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm (2006, 2007,2008, 2010,2011).

Giải thưởng cúp vàng Topten Thương hiệu Việt ứng dụng KHCN năm 2011.

Giải thưởng Top 500 sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2011.

Giải thưởng "Sản phẩm vàng, dịch vụ vàng 2012".

Mục tiêu phấn đấu của Công ty TNHH một thành viên Hoá chất 21 là luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Nhà nước và Quân đội giao; đồng thời phát triển các sản phẩm kinh tế có chất lượng và uy tín, nhằm xây dựng Công ty là một đơn vị có thương hiệu mạnh trên thị trường Việt Nam và Quốc tế.